Zapraszamy do zgłaszania ciekawych produktów, jakie będą przedmiotem wystawy na targach VetMedica 2016. Informacje takie zostaną wykorzystane w promocji targów.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Informacje o promowanych produktach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883)