rehabilitacja, targi, dziekujemy, zapraszamy

Konkursy targowe

Zgłoś swój produkt i weź udział w prestiżowych konkursach targowych

/ Złoty medal Targów Rehabilitacja

/ Innowacyjny Produkt Targów Rehabilitacja

/ Innowacyjny Polski produkt – nagroda Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Fizjoterapii

/ Nagroda Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

/ Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

/ Nagroda Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządów Ruchu

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy zgłaszającej (wymagane)

  Adres firmy (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Nazwa zgłaszanego produktu (wymagane)

  Producent zgłaszanego produktu (wymagane)

  Krótki opis produktu, usługi, technologii (charakterystyka) (wymagane)

  Cechy wyróżniające produkt, usługę, technologie spośród innych (wymagane)

  Przyznane nagrody i wyróżnienia

  Uwagi

  Załącz zdjęcie

  Opłata za zgłoszenie każdego produktu do konkursu wynosi 300zł + 23% VAT

  Dane do przelewu:
  Interservis Sp. z o.o. BANK ZACHODNI WBK S.A.
  16 1090 2705 0000 0001 0041 2605 z dopiskiem "konkurs"

  Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 18.08.2017 r.