Intebrud2017

Rewitalizacja po Łódzku

W najbliższych latach dzięki wsparciu unijnemu centrum Łodzi czeka proces rewitalizacji. Dlatego w trakcie Intebrudu odbędzie się wiele wydarzeń poświęconych tworzeniu nowej tkanki miasta oraz rozwiązywaniu problemów społecznych. Organizatorzy targów zaplanowali debatę łódzkich przedsiębiorców oraz spotkania z ekspertami z Politechniki Łódzkiej. Zwiedzający będą mogli także zobaczyć wystawę wizualizacji obrazujących przyszły wygląd miasta.

Naukowe spojrzenie na rewitalizację

Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką w sobotę o godzinie 11:45 odbędzie się prezentacja zatytułowana: Wsparcie procesów rewitalizacyjnych: badania, ekspertyzy i szkolenie kadr. Prof. Bartosz M. Walczak opowie o tym jak postrzega się obecnie rewitalizację. Omówiony zostanie modelowy przebieg procesu: od wyznaczenia obszaru zdegradowanego po realizacje poszczególnych projektów. W tym kontekście nakreślony zostanie potencjał WBAIŚ PŁ (Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) jako jednostki skupiającej specjalistów ze wszystkich dziedzin niezbędnych do przeprowadzenia rewitalizacji obszaru zurbanizowanego. Na wybranych przykładach zaprezentowane będą możliwości wsparcia i współpracy z samorządami, inwestorami oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w działania rewitalizacyjne.

Budowlane i społeczne oblicze rewitalizacji Łodzi

W piątek (10 marca) odbędzie się panel ekspertów poświęcony rewitalizowanym obszarom Łodzi i zaangażowaniu w ten proces lokalnych firm projektowo-budowlanych. O prowadzonych postępowaniach przetargowych, planowanych pracach, kontaktach z mieszkańcami, realizowanych projektach i własnych doświadczeniach opowiadać będą:

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi – Marcin Obijalski: Jak łódzkie firmy projektowo - budowlane mogą skorzystać na procesie rewitalizacji miasta?

Jakub Krzysztofik, 3DARCHITEKCI z wizja: Projektowanie rewitalizacji od kuchni - rok doświadczeń przy pionierskim procesie projektowym rewitalizacji Łodzi.

Bartłomiej Zgorzelski, BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie: Specyfika techniczna łódzkich kamienic w kontekście oczekiwań procesu rewitalizacji.

Otwarty panel dyskusyjny / pytania publiczności: prowadzi redaktor Maciej Trojanowski, Radio Łódź

Spotkania rozpocznie się o godzinie 12:00

Jak proces rewitalizacji zmieni Łodzi ?

Nikt  w Polsce  nigdy  nie  przeprowadzał  jeszcze  tak  wielkiego procesu  rewitalizacji.  Ścisłe  centrum miasta zostało podzielone na 20 kwartałów, z których osiem zostało wytypowanych jako priorytetowe – to w nich w najbliższych latach  skoncentrują  się  inwestycje z unijnym dofinansowaniem. Obejmują  one  remonty  i modernizacje  ponad  20  ulic  i blisko 100  budynków, w tym  ważne  dla  miasta  zabytki.

W centrum Łodzi zmieni się wygląd ulic, gdzie uspokojony zostanie  ruch:  zamiast  szerokich  jezdni będą szerokie chodniki, szpalery drzew i ławki. Część niezabudowanych terenów zamieni się w zielone  skwery i parki kieszonkowe,  a na  parterach  budynków  powstaną  lokale  użytkowe dla małych i średnich przedsiębiorców. Na  obszarach  rewitalizowanych  powstaną  centra  obywatelskie, w których mieszkańcy będą mogli  realizować  lokalne  inicjatywy.  Jedno  z nich  znajdzie  się  na ul. Wschodniej 50. Utworzone zostanie także centrum wsparcia aktywności  zawodowej  kobiet. Pojawią się nowe świetlice środowiskowe,  gdzie  będą  mogły  spędzać  czas  zarówno  dzieci z rodzicami, jak i osoby starsze. Z konsultacji społecznych wiadomo,  że  takie  miejsca  są  w Łodzi bardzo  potrzebne.  Dzięki  remontom powstaną przestrzenie na nowoczesne, niewielkie domy dziecka, zapewniające ich podopiecznym optymalne warunki rozwoju.

Przedsiębiorcom  zostaną  zaproponowane w konkursach przestrzenie  umożliwiające  różne  rodzaje  działalności,  bo  lokali  na niewielką  działalność  znacząco przybędzie.  Wszystko  po  to,  aby w odmienionym  centrum  można było  wygodnie  mieszkać,  pracować i spędzać wolny czas. Kolejne  projekty  obejmujące szeroki  program  rewitalizacji,  nazywane  potocznie  miękkimi,  zostaną  zrealizowane  z dofinansowaniem  Europejskiego  Funduszu Społecznego. Ich wartość jest szacowana na ponad 330 mln zł. Obejmują  one  wsparcie  aktywizacji  zawodowej  i  przedsiębiorczości,  edukację  przedszkolną, kształcenie  ogólne,  osób  dorosłych i zawodowe oraz usługi społeczne i zdrowotne.

700 mln zł to wartość projektów uzupełniających  program  rewitalizacji  obszarowej.  Obejmują  one blisko 25 inwestycji z zakresu kultury, komunikacji, promocji gospodarczej, turystyki, edukacji i ochrony środowiska. Inwestycje kulturalne obejmują zakup nowego multimedialnego sprzętu, rozwój przestrzeni wystawienniczych, budowę nowych scen teatralnych oraz modernizację i dostosowanie instytucji do potrzeb różnych grup po to, aby zwiększyć udział łodzian i turystów  w kulturze.  Chcemy,  aby łódzkie muzea, teatry oraz ośrodki  sztuki  i  kultury  stały  się  bardziej dostępne m.in. dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

Najważniejszą inwestycją z zakresu  komunikacji  jest  Tramwaj dla Łodzi. Obejmuje modernizację i budowę  11  kilometrów  torowisk, zakup  30  nowoczesnych  pojazdów i modernizację zajezdni Chocianowice. Zielone Polesie to następny program  w rewitalizacji,  który  będzie z kolei  realizowany  bez  unijnego dofinansowania.  Obejmuje  historyczną  dzielnicę  Wiązowa,  czyli  zachodnią  część  centrum  Łodzi.  Na  program  Zielone  Polesie składają się modernizacja kilkunastu ulic w ulice-ogrody, uspokojenie ruchu, utworzenie parków kieszonkowych (pocket park) i stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

Program  rewitalizacji  obejmuje także  kontynuację  rozpoczętych w minionych latach projektów. Są to m.in. modernizacja EC1 i rewitalizacja Księżego Młyna. EC1 to pierwsza  łódzka  elektrownia  oddana  do  użytku  w 1907  r.  To  coraz  mocniej  bijące  serce  Nowego Centrum Łodzi znajduje się tuż obok  podziemnego  Dworca  Fabrycznego, który w tym roku przywita  pierwszych  podróżnych  kolei i międzynarodowych relacji autobusowych.  Nowe  Centrum  Łodzi ma być areną międzynarodowej wystawy Expo 2022, która za sześć lat poświęcona będzie właśnie rewitalizacji. Łódź już oficjalnie stara się o jej organizację.

We wschodniej części EC1 powstały  przestrzenie  kongresowo-konferencyjne i planetarium, które zdobyło właśnie tytuł Nowego Cudu  Polski  w plebiscycie  „National  Geographic  Traveler”.  Tam również od początku tego roku we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego tworzone jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W EC1 Zachód powstaje interaktywne Centrum Nauki  i Techniki,  którego  ogromną atrakcją  będzie  oryginalne  wyposażenie ożywione z pomocą multimedialnych narzędzi i trójwymiarowego  mappingu.  Z kolei  w południowo-wschodniej  części  rozpocznie  się  w tym  roku  tworzenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.  Wartość  inwestycji w zabytkowej elektrowni to ponad 350 mln zł.

Ponad 70 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja Księżego Młyna. Realizowany już od trzech lat projekt  obejmuje  odnowę  zabytkowych domów robotniczych, nazywanych  w Łodzi  famułami,  utworzenie  pracowni  artystycznych, klubu Księżego Młyna, lokali użytkowych i Domu Turysty, stworzenie  terenu  rekreacyjnego  ze  sceną,  nowej  trasy  spacerowo rowerowej,  remonty  ulic  z  zachowaniem  historycznej  nawierzchni  z kocich łbów oraz doprowadzenie centralnego ogrzewania. W  program  rewitalizacji  Księżego  Młyna  włączyła  się  Akademia Sztuk Pięknych, która urządza w gmachu  dawnej  szkoły  Akademickie Centrum Designu. Wartość jej projektu to 35 mln zł.

Nasi partnerzy