Wystawca zgłaszający produkt

  Ulica

  Kod pocztowy

  Miasto

  Telefon

  Przedstawiciel upoważniony do rozmów z komisją konkursową

  Adres E-mail przedstawiciela

  Dokładna nazwa produktu

  Producent

  Krótki opis produktu, usługi, technologii (charakterystyka)

  Cechy wyróżniające produkt, usługę, technologię spośród innych

  Przyznane nagrody i wyróżnienia

  Spis załączników

  Uwagi

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

  Załącznik 4

  Załącznik 5

  Opłata za zgłoszenie produktu do konkursu w wysokości 150zł +23% VAT została przekazana w dniu na konto INTERSERVIS Sp. z o.o. BANK ZACHODNI WBK S.A. nr 16 1090 2705 0000 0001 0041 2605 z dopiskiem "Interbud-konkurs". Zgłoszenie do konkursu łącznie z materiałami uzupełniającymi prosimy przesłać do dnia 26.01.2018 za pomocą powyższego formularza lub adres email organizatora.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą elektroniczną dla celów związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Wymagane)

  Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki (Wymagane)