Wystawca zgłaszający produkt

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Przedstawiciel upoważniony do rozmów z komisją konkursową

Adres E-mail przedstawiciela

Dokładna nazwa produktu

Producent

Krótki opis produktu, usługi, technologii (charakterystyka)

Cechy wyróżniające produkt, usługę, technologię spośród innych

Przyznane nagrody i wyróżnienia

Spis załączników

Uwagi

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Opłata za zgłoszenie produktu do konkursu w wysokości 150zł +23% VAT została przekazana w dniu na konto INTERSERVIS Sp. z o.o. BANK ZACHODNI WBK S.A. nr 16 1090 2705 0000 0001 0041 2605 z dopiskiem "Interbud-konkurs". Zgłoszenie do konkursu łącznie z materiałami uzupełniającymi prosimy przesłać do dnia 26.01.2018 za pomocą powyższego formularza lub adres email organizatora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą elektroniczną dla celów związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Wymagane)

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki (Wymagane)