ogrod branickich

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

21-23 maja 2020 | Białystok

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej to organizacja, celem której jest rozwijanie, propagowanie i wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki z zakresu medycyny nuklearnej w praktyce, oraz inspirowanie swoich członków do twórczej pracy naukowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. PTMN organizuje w trybie dwuletnim zjazdy towarzystwa, podczas których poruszana jest różnorodna tematyka dotycząca rozwoju i zastowań medycyny nuklearnej w diagnostyce i leczeniu.

 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest TERANOSTYKA NUKLEARNA

Biuro Zjazdu:

INTERSERVIS Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

tel: +48 42 637 12 15

e-mail: zjazdptmn@interservis.pl

Zapraszamy!