Szanowni Wystawcy,

INTERESRVIS Sp. z o. o. posiada przyznany przez Prezesa Urzędu Patentowego RP przywilej pierwszeństwa z wystawy zgodnie z art. 151 ust 2 ustawy z 30 czerwca 2000r Prawo własności przemysłowej (Dz.2015 poz. 1615).

Przywilej ten umożliwia Wystawcom nabycie prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z datą rozpoczęcia targów. Aby skorzystać z tego przywileju Wystawca zobowiązany jest podczas odbywających się targów do uzyskania od Organizatora targów stosownego oświadczenia. które musi zostać złożone w Urzędzie Patentowym RP wraz z dokonywanym zgłoszeniem wzoru w celu uzyskania prawa wyłącznego.

Skorzystanie z przywileju pierwszeństwa daje możliwość zabezpieczenia praw wyłącznych poprzez zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP z datą wystawienia oraz ułatwia postępowanie w przypadku naruszeń, czynów nieuczciwej konkurencji.

Zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym jest skuteczną ochroną przed nieuczciwą konkurencja, ułatwia dochodzenie praw.

Informacji udziela rzecznik patentowy firmy INTERSERVIS bezpośrednio na stoisku Wystawcy lub w Biurze Organizacji Targów.