Komórki macierzyste – nowy rozdział ortopedii i rehabilitacji.

Komórki macierzyste – szerokie zastosowanie, nowe perspektywy

 Zapraszamy do udziału  specjalistów zainteresowanych wykorzystaniem terapii komórkowej w małoinwazyjnym leczeniu  schorzeń i urazów narządu ruchu. Tematyka konferencji porusza również  zagadnienie potrzeby  szkoleń kadry rehabilitacyjnej po przeszczepach komórek, ukierunkowania i odpowiedniemu doborowi metod terapii oraz zabiegów fizjoterapeutycznych w  celu poprawy i przywróceniu prawidłowej funkcji stawów po zabiegu autoprzeszczepu.

Zainteresowanie zastosowaniem metod medycyny regeneracyjnej rośnie także wśród lekarzy chirurgii plastycznej. Podczas wykładów przedstawiona zostaną możliwości jakie niesie zastosowanie autologicznych przeszczepów komórek w tej dziedzinie medycyny oraz perspektywy bankowania dorosłych komórek macierzystych na przyszłość.

Wykłady prowadzone przez lekarzy praktyków i naukowców w przystępny sposób przybliżą przede wszystkim pacjentom, skuteczną małoinwazyjną, i jedyna bez skutków ubocznych terapię własnymi komórkami macierzystymi.

Zobacz szczegóły