rehab2

W dniach 7 – 8 kwietnia 2018 roku w Łodzi odbędzie się VIII Kongres Praktyki Weterynaryjnej Vetforum oraz XIV Targi Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica.

Do udziału w Kongresie i Targach zapraszamy firmy działające w środowisku weterynaryjnym, oferujące produkty i usługi związane z diagnostyką, leczeniem, wyposażeniem weterynaryjnych zakładów leczniczych oraz świadczące usługi związane z tą działalnością. Zapraszamy lekarzy weterynarii, kadre naukowa, personel pomocniczy, przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej oraz studentów.

Podczas najbliższej edycji kongresu Vetforum zajmiemy się metodami leczenia zwierząt dużych, hodowlanych oraz towarzyszących. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się zaproszeni wykładowcy z Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Polski, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

W trakcie sesji „Choroby małych zwierząt” podejmiemy tematykę stosowania i interakcji leków na przykładzie wybranych przypadków chorobowych układu pokarmowego, dermatologii, kardiologii i okulistyki.

Interesująco zapowiadają się pozostałe sesje, w których omówione zostaną choroby aparatu ścięgnowo-więzadłowego u koni, w tym etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja; opieka okołoporodowa bydła; okulistyka, gastroenterologia i neurologia zwierząt egzotycznych; postępy w rozpoznawaniu i zwalczaniu zakaźnych chorób świń oraz sytuacje kryzysowe w bioasekuracji łańcucha żywnościowego.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana tematyka spotka się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników a udział firm w targach zaowocuje nawiązaniem wielu kontaktów biznesowych.