Najnowsze produkty

Zachęcamy do zgłaszania nowości i ciekawych produktów, które będą przedmiotem Państwa ekspozycji targowej. Targi Rehabilitacja to możliwość prezentacji produktów i usług nie tylko w stoisku targowym ale również na scenie prezentacji. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji wystąpień i pokazania się szerokiemu gronu odbiorców oraz prasie i mediom. Wszystkie zgłoszone prezentacje będą dostępne na stronie internetowej oraz materiałach prasowych.

Zapraszamy rownież do zgłaszania produktów w Konkursie o Złoty Medal Targów oraz Innowacyjny Produkt Targów. Laureatom konkursu umożliwiamy prezentację najnowszych dokonań, promocję w prasie i portalach branżowych. Tegoroczne rozdanie nagród będzie miało miejsce na gali z okazji 25-lecia targów, podczas której wystąpi Maciej Sthur.

Jak co roku swoje nagrody przyznają Towarzystwa Naukowe:

  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu
  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
  • Innowacyjny Polski Produkt- nagroda Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Fizjoterapii.