rehab2

Nagroda CHIRONA jest to wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej. Statuetka wręczana jest corocznie podczas otwarcia Targów Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica i Kongresu Praktyki Weterynaryjnej Vetforum w Łodzi.

Laureatem Honorowej Nagrody CHIRONA 2017 został

dr n. wet. Zbigniew Blimke Gratulujemy

zbigniew blimke, nagroda chirona, vetforum, vetmedica

Dla zainteresowanych przedstawiamy sylwetkę laureata:

Dr n. wet. Zbigniew Blimke

Urodzony 02.07.1958 w Krakowie. Studia ukończył w 1982 na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany zawodowo z Ziemią Cieszyńską. Pracował w PZLZ Cieszyn, Wisła i Brenna. W tej ostatniej lecznicy jako Kierownik. Od 1990 roku prowadzi prywatna praktykę weterynaryjną w Ustroniu. Obecnie w swojej Przychodni Weterynaryjnej zatrudnia jednego lekarza weterynarii. Od 2005 roku posiada tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 1988 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych za pracę pt. „Wybrane aspekty kliniczne i epidemiologiczne ropnych zmian skórnych u psów ”.
Od kilkunastu lat pasjonat dermatologii weterynaryjnej małych zwierząt. Pomysłodawca międzynarodowych szkoleń z zakresu dermatologii małych zwierząt dla lekarzy weterynarii pt. „ Warsztaty Dermatologiczne”, które przez kilka lat /1997 i 2004-2009/ organizował w Ustroniu w ramach Sekcji Dermatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (w skrócie PSLWMZ) – przez 3 lat był Przewodniczącym tej Sekcji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w Lublinie. Od 2007 roku członek Zarządu PSLWMZ. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Sekretarza, 2010-2013 był Prezesem Elektem tego Stowarzyszenia a od 2013 roku pełni funkcję Prezesa tej organizacji. W ramach pracy w PSLWMZ współorganizował 7 Kongresów Stowarzyszenia: w Lublinie (2009), Wiśle (2008), Warszawie (2010-2015) i w Łodzi (2016). Są to największe coroczne imprezy szkoleniowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt w kraju i w tej części Europy. W ostatnim Kongresie w 2016r. w Łodzi uczestniczyło ok. 1400 osób.
W latach 2010-2016 reprezentował PSLWMZ w Europejskim Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Zwierząt Towarzyszących – FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations).
Członek komitetu organizacyjnego Światowego (WSAWA) i Europejskiego (FECAVA) Kongresu Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w Polsce w 2020 roku.
Aktywnie działa również na rzecz samorządu zawodowego lekarzy weterynarii. Od 2001 roku członek Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a od 2005 do teraz (do 2017roku) Wiceprzewodniczący tego Sądu. Od 2009 roku delegat na VII, VIII i IX Zjazd Krajowy.
Autor kilkunastu artykułów z zakresu dermatologii małych zwierząt. Jest członkiem Rady Naukowej ds. dermatologii kampanii na rzecz zdrowej skóry u psów i kotów „Co możemy razem wskórać”, której partnerem jest firma Royal, a która zrzesza lekarzy praktyków zajmujących się dermatologią małych zwierząt w Polsce. Celem Rady jest propagowanie wiedzy dermatologicznej w Polsce, ocena epizootiologiczna  dynamiki występowania chorób dermatologicznych małych zwierząt oraz edukacja właścicieli zwierząt.   Jest współautorem Raportu Dermatologicznego jaki powstał w 2013 roku ramach działalności tej Rady. Na stałe współpracuje z czasopismem „ Cztery łapy” pisząc porady dla właścicieli zwierząt. Co roku przyjmuje studentów na praktyki weterynaryjne.