Zachęcamy do zgłaszania nowości i  produktów, które będą przedmiotem Państwa ekspozycji targowej.

Targi Rehabilitacja to możliwość prezentacji produktów i usług nie tylko w stoisku targowym ale również na scenie prezentacji. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji wystąpień i pokazania się szerokiemu gronu odbiorców oraz prasie i mediom. Wszystkie zgłoszone prezentacje będą dostępne na stronie internetowej oraz materiałach prasowych.

Zapraszamy do zgłaszania produktów poprzez formularz.

Zachęcamy do skorzystania z dodatkowej reklamy w katalogu targowym oraz radio targowym.

  Imię i nazwisko: *

  Adres email: *

  Nazwa firmy zgłaszającej produkt: *

  Adres firmy: *

  Telefon: *

  Fax:

  Nazwa zgłaszanego produktu (1): *

  Producent zgłaszanego produktu (1): *

  Nazwa zgłaszanego produktu (2):

  Producent zgłaszanego produktu (2):

  Nazwa zgłaszanego produktu (3):

  Producent zgłaszanego produktu (3):  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883)

  * – pola wymagane