Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji to specjalistyczne spotkanie o charakterze naukowo-szkoleniowym skierowane dla:

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapoznaj się z programem kongresu i zarejestruj swój udział.