rehabilitacja, targi, dziekujemy, zapraszamy

Zakres targów REHBILITACJA

Mobilność
– urządzenia ułatwiające chodzenie
– wózki inwalidzkie i pojazdy
– transport

Wyposażenie mieszkań, miejsc pracy i budynków:
– wyposażenie łazienek i toalet
– likwidacja barier architektonicznych
– meble i wyposażenie

Urządzenia ułatwiające obsługę komputera osobom
niepełnosprawnym ruchowo

Zaopatrzenie ortopedyczne
– środki ortopedyczne
– środki pomocnicze

Kinezyterapia

Fizykoterapia

Hydroterapia

Pomoce w życiu codziennym

Pomoce dla słabowidzących i niewidomych

Pomoce dla niesłyszących

Pomoce dla osób niemych i z zaburzeniami mowy

Odzież i wyposażenie ochronne

Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny

Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny

Terapia psychomotoryczna

Turystyka zdrowotna

Zrzeszenia, instytucje, organizacje

Wydawnictwa i media