rehab2

PROGRAM TARGÓW VETMEDICA

14.11.2014 - piątek

10.00
Uroczyste otwarcie Targów i Warsztatów Medycyny Weterynaryjnej
Wręczenie statuetki Chirona dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej.

Warsztaty Medycyny Weterynaryjnej

SESJA I – Sala 1

11.00 – 12.00
„Cirkowirozy świń – dynamicznie narastający problem w produkcji trzody chlewnej”
– Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy

SESJA II – Sala 1
Chirurgia psów

12.15 -14.15
Rewizja i stabilizacja zewnątrztorebkowa stawu kolanowego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego
– Dr Jacek Sterna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– Dr Jarosław Balcerak – Lecznica weterynaryjnej „AS” w Łodzi
– Dr Grzegorz Malecki – Lecznica weterynaryjnej „AS” w Łodzi
( bezpośrednia transmisja zabiegu u psa z lecznicy weterynaryjnej „AS” w Łodzi – dwukierunkowy przekaz internetowy połączony ze szkoleniem i możliwością zadawania pytań z sali konferencyjnej – przekaz on line)

14.15 – 15.15 
Zwiedzanie Targów, lunch

SESJA III – Sala 1
Kriochirurgia i Krioterapia

15.30 – 17.15
Zastosowanie krioterapii w leczeniu chorób zwierząt małych i dużych.
– Dr Zdzisław Kiełbowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Praktyczne warsztaty krioterapeutyczne
– Dr Aleksander Rybczyński
(10 stanowisk ze sprzętem do krioterapii, na którym można wykonywać, na przygotowanych próbkach, zabiegi z zastosowaniem tego sprzętu)

17.15- 18.00
Zwiedzanie targów

15.11.2014 - sobota

SESJA IV – Sala 1
Choroby przewodu pokarmowego koni

10.30 – 11.15
Kolka – postępowanie doraźne i rozpoznanie.
– Prof. dr hab. Zdzisław Kłos – Klinika Koni, Katedra Nauk Klinicznych SGGW – Warszawa

11.15 – 12.30
Leczenie zachowawcze niedrożności przewodu pokarmowego koni.
– Dr Przemysław Dziekan Klinika Koni – Katedra Nauk Klinicznych SGGW – Warszawa

12.30 -13.15
Znieczulenie konia do laparotomii.
– Prof. dr hab. Kornel Ratajczak – Katedra Chirurgii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13.15 – 14.00
Leczenie chirurgiczne niedrożności przewodu pokarmowego koni.
– Dr Andrzej Bereznowski – Klinika Koni Katedra Nauk Klinicznych SGGW – Warszawa

14.00- 16.00
Dyskusja, zwiedzanie targów


SESJA V – Sala 2
Granice odpowiedzialności lekarza weterynarii wolnej praktyki

10.30 – 11.30 – Granice odpowiedzialności lekarza weterynarii wolnej praktyki
– Prof. dr hab. Maciej Gajęcki – Uniwersytet Warmińsko Mazurski

11.45 – 13.00 – Sprawy społeczno zawodowe lekarzy weterynarii wolnej praktyki 2004-2008
– Dr Krzysztof Matras – Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej
( z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii).

13.00 – 14.00 – Prawo farmaceutyczne – obrót lekami
– Dr Piotr Skrzypczak
– Dr Piotr Kałużny
Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius
14.00 – 16.00 – Dyskusja, zwiedzanie targów
SESJA VI – Sala 3
Choroby zwierząt towarzyszących

10.30 – 11.15
Borelioza psów
– Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
– Dr Łukasz Adaszek
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie

11.15 – 12.30
Wybrane problemy w stomatologii psów
– Dr Katarzyna Jodkowska – Katedra Nauk Klinicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW – Warszawa

12.30 13.15
Terapia wybranych przypadków ginekologicznych u suk
– Dr Piotr Jurka – Katedra Nauk Klinicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW – Warszawa

13.15 – 14.00
Stomatologia gryzoni i zajęczaków
– Dr Tomasz Piasecki – Katedra Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14.00- 16.00
Dyskusja, zwiedzanie targów