rehab2

PROGRAM KONKRESU VETMEDICA

22 kwietnia - TYLKO WARSZTATY

10.00 – 16.00
Warsztat „Kardiologia małych zwierząt”

10.00 – 16.00
Warsztat „Zarządzanie w okresie zasuszenia. Ocena krów przed zasuszeniem. Diagnostyka ultrasonograficzna wymienia”

10.00 – 16.00
Warsztat „Chirurgiczne i farmakologiczne metody kastracji samców małych ssaków”

10.00 – 16.00
Warsztat „Chirurgia psów”

23 Kwietnia

08.00 – 10.00
Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30
Uroczyste otwarcie Kongresu, Targów Vetmedica oraz wręczenie statuetki Chirona dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej

10.30 – 10.45
Wystąpienie laureata honorowej Statuetki Chirona 2016

11.00 – 17.00
Sesja I – Choroby psów i kotów

11.00 – 17.00
Sesja II – Choroby koni

11.00 – 17.00
Sesja III – Choroby trzody chlewnej

11.00 – 17.00
Sesja IV – Choroby bydła

20.00
Spotkanie integracyjne uczestników Kongresu i Targów Vetmedica

24 Kwietnia

09.00 – 16.00
Sesja I – Choroby psów i kotów

09.00 – 16.00
Sesja V – Choroby zwierząt egzotycznych

10.00 – 15.45
Sesja VI – Choroby drobiu