Zapraszamy  do zgłaszania produktów w Konkursie o Złoty Medal Targów oraz Innowacyjny Produkt Targów. Laureatom konkursu umożliwiamy prezentację najnowszych dokonań, promocję w prasie i portalach branżowych. Tegoroczne rozdanie nagród będzie miało miejsce na gali z okazji 25-lecia targów, podczas której wystąpi Maciej Sthur.

Jak co roku swoje nagrody przyznają rownież Towarzystwa Naukowe:

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Nagroda Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

Nagroda Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Innowacyjny Polski Produkt- nagroda Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Fizjoterapii.

Zostań tegorocznym laureatem, wypełnij formularz i dołącz do zwycięzców.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy zgłaszającej (wymagane)

  Adres firmy (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Nazwa zgłaszanego produktu (wymagane)

  Producent zgłaszanego produktu (wymagane)

  Krótki opis produktu, usługi, technologii (charakterystyka) (wymagane)

  Cechy wyróżniające produkt, usługę, technologie spośród innych (wymagane)

  Przyznane nagrody i wyróżnienia

  Uwagi

  Załącz zdjęcie

  Opłata za zgłoszenie każdego produktu do konkursu wynosi 300zł + 23% VAT

  Dane do przelewu:
  Interservis Sp. z o.o. BANK ZACHODNI WBK S.A.
  16 1090 2705 0000 0001 0041 2605 z dopiskiem "konkurs"

  Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 18.08.2017 r.