Zostań wystawcą

Zakres targowy

Mobilność

·         urządzenia ułatwiające chodzenie

·          wózki inwalidzkie i pojazdy

·          transport

Wyposażenie mieszkań, miejsc pracy i budynków:

·         wyposażenie łazienek i toalet

·         likwidacja barier architektonicznych

·         meble i wyposażenie

Urządzenia ułatwiające obsługę komputera osobom
niepełnosprawnym ruchowo

·         Zaopatrzenie ortopedyczne

·         środki ortopedyczne

·         środki pomocnicze

KinezyterapiaFizykoterapia
Hydroterapia
Pomoce w życiu codziennym
Pomoce dla słabowidzących i niewidomych
Pomoce dla niesłyszących
Pomoce dla osób niemych i z zaburzeniami mowy
Odzież i wyposażenie ochronne
Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny
Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny
Terapia psychomotoryczna
Turystyka zdrowotna
Zrzeszenia, instytucje, organizacje
Wydawnictwa i media